Asistenční psi pro sluchově postižené

Pro klienty se SLUCHOVÝM postižením

Sluchově postižení lidé jsou například lidé, kteří ohluchli v průběhu života, došlo u nich většinou k rozvoji řeči, kterou jsou schopni používat. To je velmi důležité pro komunikaci s asistenčním psem = mohou dávat povely. Dále jsou to osoby nedoslýchavé, kteří mají zachovány alespoň malé zbytky sluchu - lehká, střední a těžká nedoslýchavost. Také oni mají více či méně rozvinutou řeč a tudíž mohou dávat psovi slovní povely. Další skupinou jsou lidé, kteří se narodili plně neslyšící, nebo přišli o sluch ještě před rozvojem řeči. Ačkoliv někteří jsou velmi šikovní a o řeč se snaží, mnozí z nich nejsou schopni dávat psu vždy stejný povel, a tak je zde nutno komunikaci postiženého člověka se psem, co nejvíce přizpůsobit a zjednodušit. Pro náročná jednání s klientem využíváme často služeb tlumočníka do znakového jazyka, abychom předešli nedorozuměním.

Speciální cviky

  • Značení zvuků v domácnosti - zvonek domovních dveří, ťukání na dveře, zvuk elektrických zařízení v domácnosti - varná konvice, mikrovlnná trouba apod., způsob značení je individuální
  • Buzení - pes reaguje na zvuk budíku a budí svého pána v určenou hodinu, způsob značení je individuální
  • Pláč dítěte - cvik, který je pro mladé neslyšící maminky velmi nepostradatelný, neboť zajistí, že bude o jejich plačící dítě včas postaráno, způsob značení je individuální
  • Značení tekoucí vody - zapomenutá tekoucí voda může způsobit velké škody. Je možno použít pomůcku pro nevidomé - tak zvanou "hladinku", tedy elektrické zařízení na baterky, které začne signalizovat vždy, kdy voda dosáhne určité hladiny, způsob značení je individuální
  • Značení požárního alarmu - bez nadsázky může zachránit život, způsob značení je individuální
  • Značení příchozí SMS, Faxu - pes reaguje na zvuk příchozí zprávy, buď přinesením mobilního telefonu či individuálním způsobem značení
  • Značení jedoucího a troubícího auta, případně sanitky - zde musí být značení psa velmi přesvědčivé, velký pes může například zastoupit cestu či tahem vodítka upozornit na nebezpečí, malý pes by měl vyskočit na nohu klienta a důrazně ho upozornit na blížící se nebezpečí
  • Značení osoby, volající na postiženého - cílem cviku je, aby pes upozornil na osobu, která se snaží voláním "Haló", "Pozor", "Stůjte" či jménem např. "Lojzo", nebo označením "Babi", "Pane" upozornit neslyšícího na nějaký problém, značení psa je opět individuální, po upozornění neslyšícího pes pohybem těla naznačuje, odkud volání přichází
  • Různé neobvyklé zvuky - jedná se např. bouchající okno v průvanu, pád nějakého předmětu, syčení přetékajícího hrnce apod., způsob značení je individuální