Asistenční pes pro osoby záchvatovým onemocněním

Pro klienty se ZÁCHVATOVÝM postižením

Záchvatové onemocnění není vidět, osoba jím postižená zpravidla normálně komunikuje a vypadá jako zdraví člověk. Právě proto jsou tyto onemocnění tak zrádná. Pro některá záchvatová onemocnění je vhodnou kompenzační pomůckou vycvičený pes. O jaká onemocnění se vlastně jedná? Epilepsie, narkolepsie, srdeční onemocnění, diabetes apod.

Jsou známi případy, kdy pes bez jakéhokoliv výcviku signalizuje svým chováním majiteli, že se blíží záchvat. Je to proto, že značení záchvatu předem se nedá naučit, jedná se vrozenou senzitivitu psa. Koordinátorka výzkumu z Floridské university paní Deborah Dalziel říká, že není možné psa vytrénovat k tomu, aby před záchvatem varoval. Ve studii z roku 1998, kterou absolvovalo 29 epileptiků majitelů psů, pouze 9 epileptiků uvedlo, že jejich pes reaguje a záchvat značí (od 45min až do několik min předem). Proč se tedy vůbec výcvikem těchto psů zabýváme, když to nelze naučit? Megan Esherick, trenér toto vysvětluje: "Obecně platí, že postižená osoba musí mít kognitivní schopnosti si povšimnout, že pes se snaží upozornit, a reagovat na jeho snahu odpovídajícím způsobem." Toto značení totiž nemusí být právě hlasité štěkání na majitele, ale např. položení tlaky na klín majitele, upřené koukání na majitele nebo to může být celý soubor malých náznaků. Většina trenérů se tedy shoduje na tom, že varovné chování je dáno schopností člověka a jeho psa rozvíjet silné pouto, které se může rozvíjet až v průběhu času. Takže je zde prostor pro cvičitele. Ten může vytipovat takového jedince, takového psa, který má kladný vztah k lidem obecně. Může pomoci vytvořit toto pouto mezi klientem a psem, vlastně je naučit hrát si, mít se rádi a užívat si život, když to jde. Také je potřeba mnoho dalších dovedností, včetně poslušnosti, které pes pro takto nemocné lidi, musí zvládnout. Vhodným psem může být pes jakéhokoliv plemene a velikosti, nebyl prokázán ani rozdíl mezi v pohlavími. Důležité je i označení psa postroje s nápisem "Asistent epileptika, kardiaka, diabetika" na veřejnosti, neboť toto označení signalizuje veřejnosti, že osoba, kterou pes provází je nemocná a potřebuje tedy pomoci. Tento pes je také naučen nechat záchranáře dělat jejich práci, musí sebou nechat manipulovat i cizí osobou např. v případě převozu do nemocnice. Mnoho klientů touží po tom, aby je pes chránil v případě, že jsou indisponováni. Mají totiž zlé zkušenosti s okradením. Toto přání klienta ale není možné splnit, neboť zajištění pomoci má samozřejmě přednost. Blahodárný vliv asistenčního psa u lidí se záchvatovým onemocněním se po krátké době soužití mimo jiné projevuje u většiny klientů tím, že poklesne četnost i intenzita jejich záchvatů. To ale není tím, že by měl pes takové léčebné účinky - je to tím, že tito lidé získávají větší pocit bezpečnosti, jistoty a svobody. Pohoda a vyšší sebevědomí jim pomáhá.

Podání mobilního telefonu

Včasné zavolání pomoci by mohlo zachránit postiženému život Pes se učí, že v případě náhlé nevolnosti přinese automaticky mobil nebo telefon. Protože rychlost je zde rozhodující, je předem dáno místo, kde mobil pes vždy najde (např. na stolku).

Stisknutí tlačítka první pomoc

Lze použít pouze tam, kde je takové zařízení nainstalováno a napojeno na záchranný systém. Pes toto tlačítko stiskne buď tlapkou nebo čumákem.

Přinesení léků

Včasné podání léků (např. dýchací inhalátor) může zachránit postiženému život Pes se učí, že v případě náhlé nevolnosti přinese automaticky léky. Protože rychlost je zde rozhodující, je předem dáno místo, kde léky pes vždy najde (např. na stolku). Jsou-li potřeba další pomůcky deka, polštář (narkolepsie) pes je samozřejmě přinese také.

Přivolání pomoci v domácnosti či zaměstnání

Ve známém prostředí se pes učí doběhnout pro pomoc k osobě, která je např. ve vedlejší místnosti. Svým chováním ji potom přiměje, aby ho následovala a poskytla první pomoc.

Chování psa na veřejnosti

Pes v případě záchvatu zůstává stát, v některých případech ležet u postiženého a jeli třeba, může i (pokud to je žádoucí) např. otočit, zahřívat, olizovat a svým chováním dává veřejnosti najevo, co se děje.