Služby

Výcvik psů pro lidi s postižením

Asistenční psi

Asistenční pes je pro člověka s postižením nejen pomůckou, která mu kompenzuje jeho zdravotní postižení, ale především partnerem v každodenním životě.

Jedním z nejdůležitějších faktů, se kterým se musí těžce postižený člověk každodenně vyrovnávat, je pocit psychické osamocenosti. Asistenční pes mu přináší kromě praktických dovedností i psychickou oporu. Mezi psem a jeho pánem vzniká výjimečné citové pouto. Studie, která zkoumala behaviorální a fyziologické reakce vodících psů v emocionálně stresové situaci, ukázala zvýšené hodnoty srdeční činnosti u již pracujících vodících psů oproti psům, kteří byli teprve ve výcviku. Výsledky byly vysvětleny právě úzkou vazbou na nevidomého majitele. Není tedy překvapivé, že se dvojice - člověk a jeho pes, vzájemně ovlivňuje a utváří. Vzájemný vztah je oboustranný. Nejen vztah postiženého člověka k jeho čtyřnohému průvodci, ale jde i o oddaný vztah asistenčního psa k jeho pánovi.

Canisterapie


Canisterapie je označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je myšlen přesně podle definice Světové zdravotnické organizace jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.

Co si tedy pod pojmem canisterapie či zoorehabilitace představit? Lze ji rozdělit na několik složek - složku aktivizační, složku vzdělávací a výchovnou a samotnou terapii - kde dochází ke zlepšení zdravotního stavu klienta. 

Canisterapie je označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je myšlen přesně podle definice Světové zdravotnické organizace jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. 

Je důležité si uvědomit, že terapie pomocí zvířat není vhodná pro každého, ale pro lidi, kteří mají ve svém srdci pro zvířata místo, může být velmi prospěšná.Přednášky a ukázky pro školky, školy a veřejnost

Máte -li zájem se dozvědět více o asistenčních psech a o caniserapii , neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás navštívíme ve Vaší škole či školce.