Metody canisterapie

Metody canisterapie se liší dle druhu vykonávaných činností, místa výkonu a vykonávající osoby.

Dělění:

  • AAA (Animal Assited Activities) - Aktivity za pomoci psů, se především o návštěvní činnost klientů v zařízeních sociální péče, kteří jsou vytrženi z každodenního stereotypu, stimulováni k pohybu, trénování paměti a kontakt se zvířetem navozuje u klientů stav psychické, fyzické a sociální pohody. Činnost je vykonávána často na bázi dobrovolnictví a vykonává jí proškolená osoba se svým otestovaným psem. Je nutné, aby byl při AAA přítomen i personál, který v případě potřeby pomohl zajistit bezpečnost (pečovatel, pedagog, ergoterapeut), neboť osoba provádějící canisterapie je především povinna zajistit psa v případě krizové situace např. pádu klienta.
  • AAT (Animal-Assisted Therapy) - Terapie za pomoci psů je léčebnou metodou, kterou musí indikovat lékař či fyzioterapeut. Může se jednat o léčbu v oblasti psychoterapie či fyzioterapie a proškolený tým (člověk a pes) se stává součástí této terapie pod přímým vedením kompetentní osoby (fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, psychiatr, informovaná zdravotní sestra, lékař apod.) a pomáhá dle pokynů při terapii.
  • AAE (Animal-Assisted Education) - jedná se vzdělávání za pomoci psů (zvířat), které provádějí buď vyškolení pedagogové ve školách a vzdělávacích institucích, nebo za přítomnosti canisterapeutického týmu. Také může probíhat jako osvětová činnost a poskytování informací (diskuze, přednášky, workshopy).
  • AACR (Animal Assisted Crisis Response) - krizová intervence za pomoci psů je dostupná a rychlá kvalifikovaná pomoc občanům. Včasná a kvalifikovaná pomoc může působit jako prevence dlouhodobým psychickým obtížím. Nejčastěji to může být ztráta blízké osoby - rozvod, úmrtí; ztráta zaměstnání, zhoršení společenského postavení, ohrožení zdraví - úraz, nehoda, živelné pohromy, teroristický útok, kdy speciálně vyškolený tým může pomoci se zmírněním stresu a uvolnění organismu zasažené osoby. Je vhodný psychoterapeutický výcvik psovoda.