Vodící psi pro lidi se zrakovým postižení

Pro klienty se ZRAKOVÝM postižením

Je kompenzační pomůckou, která zajišťuje bezpečný a plynulý pohyb osob se zrakovým postižením.

Cviky vodícího psa

 • Zahájení chůze, vedení ve směru - na povel "vpřed" pes vykročí určeným směrem, samostatně napne vodič a udržuje jej v mírném tahu. Povel se používá, když je chůze přerušena. Pes by neměl bezdůvodně měnit směr ani tempo chůze.
 • Zastavení chůze - na povel "stůj" pes musí neprodleně zastavit - využívá se kdykoliv to nevidomý potřebuje (např. mu zvoní mobil)
 • Zpomalení a zrychlení chůze - povely "pomalu" u zpomalení a "jdeme" či "rychle" u zrychlení - využití např. zpomalení např. na kluzkém povrchu a zrychlení při přecházení rušné ulice
 • Odbočení vpravo - na povel "vpravo" pes odbočí na nejbližším možném bezpečném místě, pes pokračuje ve směru chůze dokud není možno odbočit i přes možné opakované povely
 • Odbočení vlevo - na povel " doleva"(důraz na "doleva", jinak oba povely zní stejně) pes odbočí na nejbližším možném bezpečném místě, pes pokračuje ve směru chůze, dokud není možno odbočit i přes možné opakované povely
 • Překážky - z obou stran, výškové, pohyblivé, terénní nerovnosti - povel se nepoužívá, pes se vyhýbá a míjí je, tam kde je to možné - má dostatek místa, nebo je označí zastavením, je běžné, že pes při průchodu překážkami změní tempo chůze
 • Převedení přes vozovku - na povel "vpřed" či "převeď" pes vykročí a bezpečně, přímo (šikmo pouze stojí-li v cestě překážka např. zaparkované auto) vede na druhou stranu vozovky
 • Vyvedení z nepřehledné situace - povel "vyveď" - používá se v místě, kde není možno pokračovat v přímém směru, nebo při vyvedení např. z obchodního centra, úřadu, nádraží
 • Nalezení a označení chodníku - na povel "hledej chodník" vyhledává a označuje pes okraj chodníku, směrem z vozovky i do vozovky, cvik usnadňuje orientaci a zvyšuje bezpečnost, je možno použít pro upřesnění směru povely "vpravo" či "doleva"
 • Nalezení a označení schodů - na povel "hledej schody" vyhledává a označí pes první schod směrem dolů i nahoru, povel je možno upřesnit povely "dolů" a "nahoru", následuje povel "vpřed", chůze po schodech a pes automaticky označuje poslední schod směrem dolů i nahoru, cvik usnadňuje orientaci a zvyšuje bezpečnost, je možno použít pro upřesnění směru povely "vpravo" či "doleva"
 • Nalezení a označení eskalátoru - na povel "hledej eskalátor", pes nalezne a označí zastavením vstup na eskalátor, na další povel "vpřed" vstupuje na jedoucí schody, kde zůstává vedle nohy klidně stát, na konci plynule spolu s nevidomým vystupuje
 • Nalezení a označení dveří - na povel "hledej dveře", nalezne pes nejbližší dveře a označí je zastavením, přičemž je žádoucí, aby jeho hlava směřovala ke klice dveří, jedná-li se o otevřené dveře, pes při procházení zvolní tempo chůze, je možno použít pro upřesnění směru povely "vpravo" či "doleva"
 • Nalezení a označení lavičky (místa k sezení) - na povel "hledej lavičku", nalezne pes nejbližší místo k sezení a označí zastavením a či položením hlavy na toto místo, je možno použít pro upřesnění směru povely "vpravo" či "doleva", někdy se můžeme setkat s tím, že pes označuje místo k sezení tím, že na něj naskočí předními tlapkami - to je jistě velmi efektní, ale jen do doby, než je blátivé počasí a obtisk psích tlapek máme na zadní části kalhot
 • Nalezení a označení zastávky - na povel "hledej zastávku" nalezne pes zastávku a označí sloupek zastavením, je možno použít pro upřesnění směru povely "vpravo" či "doleva"
 • Chůze po krajnici - pro chůzi po krajnici se používá povel "doleva kraj" či "vpravo kraj", pes vede nevidomého po krajnici tak, aby neohrozil bezpečnost, je-li v cestě nějaká překážka, pes ji označí, opatrně vyvede nevidomého a automaticky se vrací na krajnici